Урок Правапіс оэ — а

Дзяржаная станова адукацыі “Сярэдняя школа №167 г.Мінска”
План-канспект адкурытага рока
па беларускай мове
на тэму: “Правапіс літар о, э, а”
(2 клас)
Тэма рока: Правапіс сло з літарамі о, э, а.
Мэта рока: стварыць умовы для замацавання навыка правапісу сло з літарамі о, э, а, ажыццяляючы выбар літары залежнасці ад яе становішча слове.
Задачы:
- ствараць умовы для выпрацокі арфаграфічнай пільнасці праз уменне знаходзіць арфаграмы словах;
- садзейнічаць развіццю камунікатыных навыка праз арганізацыю работы парах;
- садзейнічаць выхаванню цікавасці да вывучэння роднай мовы; выховаць узаемапавагу; гасціннасць.
Абсталяванне: малюнкі літар о, э, а; табліцы “правапіс літар о, э, а”; сігнальныя карткі (чырвоны і зялёны колер), малюнкі “Чараніца Зіма”, елкі.

Ход урока
Арганізацыйна-матывацыйны этап
Так, маленькія мае, мачок -
Пачынаецца рок.
Скажыце, як вы будзеце працаваць на року?
ДЗЕЦІ: На року мовы сёння
будзем добра працаваць.
і се свае мы веды,
рады сім вам паказаць.
Я рада вас вітаць на року, дзе мы маем магчымасць размаляць на роднай мове. Ціхенька, сядайце!
Этап актуалізацыі суб’ектнага вопыту вучня
- Скажыце, калі ласка, ці добры у вас настрой? (да)
- А я засумавала, таму што перад урокам даведалася, што пасварыліся літары, якія засёды сябравалі. Вядома мы сёння паспрабуем іх памірыць. А хто нам у гэтым дапаможа вы даведаецеся, калі паслухаеце верш.
Гурба снегу полі белым, Белы вецер пад рабінку
А на гурбу сонца села. Сцеле белую пярынку
Снег лятае серабрысты, Зоркі поле рассыпае
Зіхаціць у полі чыстым. А гуляе там сама белым кажушку ..(зіма)
- Так, зіма снега насыпала, холадам і мяцеліцамі лютуе, ведае яна, што яе пара гаспадарання прыйшла. Захацела яна і да нас у клас завітаць і свае заданні прапанаваць.
- Вось якія заданні-пытанні прапануе вам Зіма. Калі мы з імі справімся, то даведаемся, якія літары пасварыліся?
-У беларускай мове ёсць правіла, якое аб’ядновае се гэтыя літары. Давайце яго спомнім. (У першым складзе перад націскам замест літар е, ё пішацца я)
- У кожнай літары ёсць сваё месца і кожная літара выконвае сваю ролю. І сварка ніколі да дабра не прыводзіць. Таму беражыце сваіх сябро, дапамагайце ім. Давайце праверым, а ці сустрэліся дамашнім заданні словы на гэта правіла.
III. Праца па тэме рока
1. Вызначэнне тэмы і мэты рока.
- Давайце спомнім, якія літары завіталі да нас сёння на рок? (літары о, э, а)
Як вы лічыце, якая будзе тэма сённяшняга рока? (Правапіс сло з літарамі о, э, а)
-Так, мы прадожым вывучаць тэму:
Правапіс сло з літарамі о, э, а
Таму канцы рока нам трэба ведаць: правапіс сло з літарамі о, э, а;
Трэба мець: ставіць націск слове, вызначаць націскны і ненаціскныя склады; ажыццяляць выбар літары залежнасці ад яе становішча слове.
2. Хвілінка чыстапісання.
- Каб падрыхтаваць вашу руку да напружанай працы на року, як засёды, пачнем з хвілінкі чыстапісання. Пакажам Зіме, што мы прыгожа, чыста, акуратна пішам у сшытках.
- Прыйшла Зіма, холад прынясла, давайце крышачку пагрэем нашы ручкі, нашы пальчыкі. Паглядзіце важліва на зоры, якія падрыхтавала для нас Зіма.
(узор з літарамі а, о, э)
- Якія літары схаваліся іх? (называюць)
Нашы літары звязаны з дапамогай элемента верхняя пятля.
А зараз пакладзіце правільна сшыткі, выпраміце спінку. Пачынаем пісаць.
Падкрэсліце алокам галосныя гэтым узоры.
Сёння мы паторым правапіс прыгожага зімняга слова, але Зіма вам яго не скажа адразу, а будзе паступова адкрываць па літары. А зараз запішам пары сло, у кожным з іх схавалася правіла. Нам трэба знайсці се гэтыя правілы і растлумачыць правапіс. А зіма нам за кожнае слова будзе адкрываць літару.
снег сняжок лёд лядок
Зіма адкрывае літары С, А, Ю, Ц. (на картках на дошцы)
А як можна назваць гэту групу сло? (зімовыя словы)
Малайцы, за гэта зіма адкрывае для вас апошнюю літару Ж.
Якое зімовае слова атрымалася? (сцюжа). Запішыце.
Фізкультхвілінка
Устаньце, дзеткі, усміхніцеся,
Зямлі нашай пакланіцеся
За шчаслівы дзень учарашні.
Усе да сонца падцягніцеся,
Улева, управа ніхіліцеся,
Вераценцам пакруціцеся.
Раз прысядзьце, два прысядзьце
І за парты ціха сядзьце

3. Праца па тэме.
- Малайцы, дзеці, але не шкадуе нас Зіма, пасылае новыя заданні.
І яна пытаецца, як сняжынку можна назваць па іншаму? (Снежная зорачка)
Зараз вы будзеце працаваць з тэкстам “Зорачка”. Давайце яго прачытаем.
У словах трэба ставіць прапушчаныя літары
тэкст
САМАПРАВЕРКА
Выканашы гэта заданне, зно патарыць правіла.
IV. Этап замацавання веда і спосаба дзейнасці
1) А зараз у нас ёсць магчымасць яшчэ раз прымяніць наша правіла. Будзем працягваць вучыцца жываць літары о,э, а словах.
А як называецца першы зімовы месяц? (снежань) У пачатку зімы снежань снегу насыпа, а Зіма насыпала нам вось такіх зімовых сло.
На дошцы:
кармушкі
прыгожых
густы
дзячынка
сасна
Магілё
Паглядзіце на гэтыя словы, прачытайце іх шэптам.
Давайце хорам прачытаем гэтыя словы.
Як вы думаеце, на правапіс якіх літар тут схаваліся правілы? (э, о, а, у, )
Давайце яшчэ раз іх успомнім.
У беларускай мове літары о, э пішуцца націскных складах. У ненаціскных складах замест іх пішацца а.
У беларускай мове літара пішуцца пасля галосных літар.
- А зараз папрацуем у парах. Калі вашаму суседу цяжка справіцца з заданнем, то яму трэба дапамагчы. Падымаць рукі “домікам” можна толькі тады, калі заданне гатова і вас, і вашага суседа.
Але помніце, ратлумачыць трэба будзе правапіс літар ва сіх словах, а запісаць словы на правапіс о, э, а – у першы слупок, а – у другі.
Праверка задання
Якія словы выпісалі першы слупок? (кармушкі, прыгожых, сасна)
Растлумачце, якія галосныя вы ставілі?
Якія словы выпісалі другі слупок? (Магілё, дзячынка)
Растлумачце, якія галосныя вы ставілі?
Калі ваша пара правільна выканала гэта заданне пастаце знак плюс, калі не– мінус.
САМАПРАВЕРКА
V. Этап падвядзення выніка урока.
Гульня “Перакладчыкі”
Запішыце словы на беларускай мове. Праверка.
Голова
Мороз
Дерево
А зараз звернемся да нашай мэты рока:
У канцы рока мы павінны з вамі ведаць правапіс літар о, э, а словах.
Давайце спомнім правіла.
Малайцы, дзеці! Актына працавалі на року. Не дапускалі памылак.
VII. Этап інфармацыі аб дамашнім заданні.
с.108, пр. 206
VIII. Этап рэфлексіі.
Чараніца Зіма задаволена вашай работай на року і запрашае да сябе госці.
Вось, якія прыгожую елку для вас падрыхтавала. Але мы павінны вызначыць, з якім настроем мы скончылі рок, з якім настроем паедзем у госці. Трэба упрыгожыцть елку шарыкамі.
13 PAGE \* MERGEFORMAT 14615
уђ Заголовок 1уђ Заголовок 2уђ Заголовок 3уђ Заголовок 4уђ Заголовок 5уђ Заголовок 6уђ Заголовок 7уђ Заголовок 8уђ Заголовок 915

Приложенные файлы


Добавить комментарий