Матеріали контрольної роботи з генетики


Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад
“Київський енергетичний коледж”


Матеріали контрольної роботи
з генетики

Викладач С.О.СоломахаПояснювальна записка
Контрольна робота з генетики складена відповідно до програми, рекомендованої Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, з дисципліни “Біологія” для студентів першого курсу вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації, що навчаються за навчальною програмою, яка передбачає 122 аудиторні години.
В розділі III «Організмовий рівень організації життя» темі 3 “Закономірності спадковості і мінливості” розглядається матеріал, що передбачає уміння студентів розв’язувати задачі на моно- та дигібридне схрещування, задачі на проміжний характер успадкування та задачі на успадкування зчеплене зі статтю.
Метою контрольної роботи є перевірка уміння студентів застосовувати знання законів генетики для складання схем схрещування, розв’язування різних типів генетичних задач.
Контрольна робота містить 25 варіантів, у кожному варіанті по 3 задачі.
Варіанти 1 – 6 (рівень А ) містять завдання середнього рівня, кожна із задач оцінюється 2 балами.
Варіанти 7 – 19 ( рівень В ) містять завдання достатнього рівня, кожна із задач оцінюється 3 балами.
Варіанти 20 – 25 ( рівень С ) містять завдання високого рівня, кожна із задач оцінюється 4 балами.
Студенти за бажанням вибирають рівень складності роботи. Контрольна робота розрахована на 45 хвилин.
Варіант 1 Рівень А
Які типи гамет утворюють тварини, що мають такі генотипи: ААВВ; ааВВ;
АаВв ?
Наявність пігменту у волоссі людини домінує над альбінізмом. Чоловік і жінка гетерозиготні за пігментацією волосся. Чи можливе народження у цій сім’і дитини-альбіноса ?
У людини карий колір очей K домінує над блакитним k. Кароока жінка, у батька якої були блакитні, а у матері карі очі, вийшла заміж за блакитноокого чоловіка, батьки якого мали карі очі. Які діти можуть народитися у цій сім’ї ?


Варіант 2 Рівень А
У якому зі схрещувань співвідношення фенотипів у потомстві складає
: 3 : 3 : 1, якщо гени містяться у різних парах гомологічних хромосом:
1. АаВВ х АаВв; 2. АаВв х аавв;
3. АаВв х АаВв; 4. ААвв х ааВВ ?
2. Жінка з О(I) групою крові вийшла заміж за гомозиготного чоловіка з
А(II) групою крові. Яка група крові може бути в їх дітей?
3. У квасолі чорне забарвлення насіннєвої шкірки А домінує над білим забарвленням а. Схрещування двох чорно насіннєвих рослин дало ¾ рослин із чорним насінням і ¼ з білим. Визначте генотипи обох батьків.
Варіант 3 Рівень А
Які типи гамет утворюють рослини, що мають такі генотипи:
а) Аавв; б) ааВв; в) АаВВ ?
2. При схрещуванні жовтої морської свинки з білою все потомство кремове. Які фенотипи тваринок, що мають такі генотипи: АА, аа, Аа ?
3. У томатів ген червоного забарвлення плодів домінує над геном жовтого забарвлення. Яким буде потомство від схрещування гетерозиготних рослин ?
Варіант 4 Рівень А
Генотипи особин АА, аа, Аа, Dd, Сс. Які з них :
а) гомозиготні; б) гетерозиготні ?
У помідорів нормальна висота А і червоний колір В – домінантні ознаки, а карликовість і жовтоплідність – рецесивні. Визначте фенотипи рослин, що мають такі генотипи:
а) ААвв; б) ааВВ; в) АаВв; г) Аавв; д) ААВв; е) ааВв.
У морської свинки кудлата шерсть домінує над гладенькою. При схрещуванні кудлатих самців і самок отримано 29 гладеньких і 90 кудлатих особин. Визначте генотипи батьків і потомства.
Варіант 5 Рівень А
Які типи гамет утворяться у таких особин:
а) АА; б) Вв; в) СС; г) Сс ?
У морських свинок скуйовджена шерсть В домінує над гладенькою в, чорне забарвлення F – над білим забарвленням f. Визначте фенотипи тварин, що мають генотипи:
а) BBff; б) BbFf; в) bbFF.
Сірих мишей схрестили з білими. У першому поколінні отримали тільки сірих мишей, а у другому – 201 сірих і 73 білих. Яка ознака є домінантною, а яка – рецессивною ? Напишіть схеми схрещувань.


Варіант 6 Рівень А
Чому горох посівний виявився вдалим об’єктом для генетичних досліджень?
Напишіть, які зиготи утворяться від таких типів гамет:
а) ad x Ad; б) AD x aD; в) aD x aD ?
3. При схрещуванні жовтої морської свинки з білою все потомство кремове. Які фенотипи тваринок, що мають такі генотипи: АА, аа, Аа ?

Варіант 7 Рівень В
У великої рогатої худоби ген безрогості домінує над геном рогатості. Безрога корова після схрещування з рогатим биком народила двох телят: одна теличка безрога, друга – рогата. Визначте генотипи батьків і потомків. Яке потомство слід очікувати від схрещування рогатого бика з гомозиготними безрогими коровами?
Відомо, що мати дівчини з III групою крові має I групу крові. У двох її синів кров II групи. Який фенотип і генотип батька і дітей?
У людини кароокість домінує над блакитноокістю. а праворукість - над ліворукістю . Карокий лівша одружився з блакитноокою жінкою-правшою. У них народилася блакитноока дитина-лівша. Визначте генотип матері, батька й дитини.


Варіант 8 Рівень В
Суниця з червоним забарвленням плодів має генотип RR,а з білим – rr. Рослини з генотипом Rr мають рожеві плоди. Визначити фенотипи рослин, одержаних від схрещування рожево плідних та біло плідних форм.
У фенотипно здорових батьків дві дочки були здоровими, а син був хворим на гемофілію. Які генотипи батьків і дітей? Ген гемофілії локалізований у Х-хромосомі.
Плоди томатів бувають грушоподібними і круглими. Ген круглої форми плодів домінує. Яких нащадків слід очікувати від схрещування рослин з грушоподібними плодами й гетерозиготної рослини з круглими плодами ?
Варіант 9 Рівень В
Гени забарвлення шерсті кішки локалізовані в Х-хромосомі. Домінантний алель зумовлює чорне забарвлення, рецесивний – руде, а гетерозиготи мають плямисте забарвлення. Яких потомків слід очікувати від схрещування плямистої кішки з рудим котом?
Якими ознаками буде характеризуватися гібрид, одержаний у результаті схрещування гомозиготної рослини томата, що має нормальний зріст і червоні плоди. З гомозиготною карликовою рослиною з жовтими плодами? Гени червоного забарвлення плодів і нормального зросту домінують і містяться в різних хромосомах. Яким буде потомство від схрещування гібридів першого покоління ?
Дослідна станція придбала чорного бика. Як визначити його чистопородність? Чорна масть домінує над червоною.


Варіант 10 Рівень В
У людини ген, що викликає одну із форм глухонімоти, рецесивний стосовно гена нормального слуху. Яке потомство можна чекати від шлюбу гетерозиготних батьків ?
Чорний безрогий бик – представник чистої лінії – схрещується з червоними рогатими коровами. Якими будуть гібриди, якщо відомо, що безрогість домінує над рогатістю, , а чорний колір шерсті над червоним ?
Рецесивний ген дальтонізму зчеплений з Х-хромосомою. Чоловік-дальтонік одружується з жінкою з нормальним зором, батько якої був дальтоніком. Яким буде зір у їхніх дітей ?

Варіант 11 Рівень В
1. Ген неопушеності стебла рослини томатів домінує над геном опушеності. Які фенотипи батьківських форм, якщо у потомстві виявлено розщеплення 1 : 1?
2. Нормальний зріст у вівса домінує над гігантським, а рання стиглість – над пізньою. Усі батьківські рослини гомозиготні й гени обох ознак знаходяться у різних хромосомах. Якими ознаками будуть характеризуватися гібриди ранньостиглого вівса нормального зросту й пізньостиглого гігантського? Яким буде результат подальшого схрещування між собою таких гібридів ?
3. Резус-позитивна жінка з III групою крові, батько якої мав резус-негативну кров I групи, одружилася з резус-негативним чоловіком з I групою крові. Яка ймовірність того, що дитина успадкує обидві ознаки батька ?


Варіант 12 Рівень В
1. У людини шестипалість домінує над нормальною будовою кисті. Визначте імовірність народження нормальних дітей у сім’ї, в якій батько і мати – гетерозиготні.
2. Сорт помідора з червоними кулястими плодами схрещено з сортом, який має жовті кулясті плоди. Потомство має червоні кулясті та червоні грушоподібні плоди. Визначте генотипи батьків.
3. Алелі, що визначають у кішок чорну і руду масть, містяться в Х-хромосомі. Гетерозиготна кішка має черепахове забарвлення. Яка імовірність народження особини жіночої статі чорної масті у разі схрещування черепахової самки з чорним котом ?
Варіант 13 Рівень В
1. У пшениці алель карликовості домінує над алелем нормального зросту. Які генотипи вихідних форм, якщо у потомстві 25% рослин – нормального зросту ?
2. У людини карий колір очей домінує над блакитним, а здатність краще володіти правою рукою – над здатністю володіти лівою. Кароокий лівша одружився з блакитноокою правшею. У них народилася дитина – блакитноока лівша. Визначте генотипи батьків.
3. Припустимо, що тваринник створює велике стадо шортгорнської породи худоби, схрещуючи чалих биків з чалими коровами ( чала масть – проміжне забарвлення тварин, яке утворюється при схрещуванні гомозиготних білих і червоних ). Яку частину стада становитимуть: а) червоні; б) білі; в) чалі ?


Варіант 14 Рівень В
У томатів ген нормального зросту R домінує над геном карликовості r. Яким буде покоління від схрещування гомозиготних високорослих рослин з карликовими ? Від схрещування гетерозиготних рослин ? Від схрещування гетерозиготної рослини з карликовою ?
Норки з білим забарвленням хутра мають генотип аа, а з темним – АА. При їх схрещуванні утворюються кохінурові – білі з темним хрестом на спині. Яке забарвлення можна одержати при схрещуванні: а) білих тварин з кохінуровими ? б) кохінурових з темними ?
У людини карі очі домінують над блакитними, а здатність краще володіти правою рукою домінує над ліворукістю. Гени обох ознак містяться в різних хромосомах.
а) Якими можуть бути діти, якщо обидва батьки – кароокі правші, гетерозиготні за обома ознаками ?
б) Блакитноокий правша одружився з кароокою лівшею. У них народилося двоє дітей: кароокий лівша і блакитноокий правша. Від другого шлюбу цього чоловіка з іншою кароокою право рукою жінкою народилося троє карооких праворуких дітей. Визначте генотипи всіх батьків.
Варіант 15 Рівень В
У норок коричневе забарвлення хутра визначається алелем R, сіре – r. Сірого самця послідовно схрестили з двома коричневими самками. Перша дала тільки коричневих потомків, серед потомків другої – як сірі, так і коричневі. Визначте генотипи цих самок.
При схрещуванні жовтої морської свинки з білою всі потомки кремові. Схрещування кремових свинок між собою дало розщеплення : 1 жовта : 2 кремових : 1 біла. Яким буде потомство від схрещування :
а) кремових свинок з білими; б) кремових свинок з жовтими ?
У людини рецесивний ген дальтонізму й рецесивний ген гемофілії локалізовані в Х – хромосомі. Які діти могли б народитися в шлюбі гемофіліка з жінкою-дальтоніком ?

Варіант 16 Рівень В
Визначте ймовірність народження карооких п’ятипалих дітей у сім’ї, де батьки – кароокі шестипалі дигетерозиготи. Гени кароокості і шестипалості домінують.
У людини рецесивний ген дальтонізму локалізований у Х-хромосомі. Які типи гамет може утворювати чоловік, батько якого був дальтоніком, а мати здорова за цією ознакою ? Які типи гамет утворює жінка, батько якої був здоровим, а мати була носієм цього гена ?
У кролика чорна пігментація шерсті домінує над альбінізмом (відсутність пігменту, біла шерсть і червоні очі). а) Який колір шерсті буде в F1 і F2 при схрещуванні гомозиготного чорного кролика з альбіносом ?
б) Який колір шерсті буде в F1 при схрещуванні гетерозиготного чорного кролика з білим ?
Варіант 17 Рівень В
У суді розглядається справа на стягнення аліментів. У матері I група крові, у дитини - II. Чи може бути батьком цієї дитини чоловік з III групою крові? Яка група крові може бути у батька ?
Чоловік, який має короткі вії, батьки якого мали довгі вії. Одружився з жінкою. Вії якої були довгими. У її батька були короткі вії, а в матері – довгі. Народилася дитина з довгими віями. Відомо, що довгі вії ознака домінантна, а короткі – рецесивна. Визначте генотипи усіх батьків.
Чорна масть великої рогатої худоби домінує над рудою. А білоголовість – над суцільним забарвленням голови. Яке потомство можна отримати від схрещування гетерозиготного чорного бика з суцільним забарвленням голови з рудою білоголовою коровою, якщо остання гетерозиготна за білоголовістю ? Гени цих обох ознак знаходяться в різних хромосомах.

Варіант 18 Рівень В
Чоловік, високий на зріст, батько якого був високим, а мати – низькою, одружився з жінкою, високою на зріст, у якої батьки були низькі. Від цього шлюбу народилася дитина,висока на зріст. Визначте генотипи батьків. Відомо, що низький зріст – ознака домінантна. А високий зріст – рецесивна.
У котів гени чорного і рудого забарвлення знаходяться в Х-хромосомі,
чорне забарвлення шерсті домінує над рудим, а гетерозиготні – плямисті. Які будуть кошенята, якщо кішка плямиста, а кіт рудий ?
Жінка з ластовинням (домінантна ознака) і з III группою крові одружилася з чоловіком з I групою крові без ластовиння. Всі діти від цього шлюбу були без ластовиння, а одна дитина народилася з I групою крові. Визначте генотипи батьків і всі генотипи потомства.

Варіант 19 Рівень В
Ген раннього дозрівання ячменю домінує над пізньостиглістю. Особини, одержані від схрещування гомозиготного ранньостиглого ячменю з пізньостиглим, схрещуються між собою. Яким буде потомство ?
У батька і сина відсутні потові залози. Мати здорова. Чи можна сказати, що син успадкував хворобу від батька ? ( Відсутність потових залоз – рецесивна ознака, зчеплена з Х-хромосомою).
Жінка – правша, батько якої був лівшою і страждав гемофілією, одружилася із здоровим чоловіком- правшою. Яка ймовірність того, що в сім’ї народиться здорова дитина – лівша ?
Варіант 20 Рівень С
У людини гемофілія успадковується як рецесивна ознака, зчеплена із статевою Х-хромосомою. Альбінізм зумовлений аутосомним рецесивним геном. У подружньої пари, нормальної за фенотипом, народився син з обома аномаліями. Яка ймовірність того, що в другого сина в цій сім’ї також з’являться обидві аномалії одночасно ?
Кучерява жінка з III групою крові одружилася з чоловіком з хвилястим волоссям IV групи крові. Визначити ймовірність народження дітей з прямим волоссям і з II групою крові.
У курей оперені ноги домінують над голими, а гороховидний гребінь – над простим. Два півні А і В схрещені з курками С і Д, всі чотири птаха мають оперені ноги і гороховидний гребінь. Півень А з обома курками дає тільки оперене гороховидне потомство. Півень В з куркою С дає як оперених, так і голоногих пташенят, причому і ті, і інші мають гороховидні гребні. Півень В з куркою Д дає тільки оперених курчат, частина із яких мають гороховидні, а частина – прості гребні. Які генотипи всіх чотирьох батьківських особин ?

Варіант 21 Рівень С
Жінка з IV групою крові, батько якої хворів на гемофілію, вийшла заміж за здорового чоловіка з II групою крові. Визначте вірогідність народження здорових дітей з III групою крові.
У собак чорний колір шерсті домінує над кофейним, а коротка шерсть – над довгою. Мисливець купив собаку чорного кольору з короткою шерстю й хоче впевнитися, що він не несе алелів кофейного кольору та довгої шерсті. Якого партнера потрібно підібрати для схрещування, щоб перевірити генотип придбаного собаки ?
У курей гетерогаметна жіноча стать і домінантний ген смугастого забарвлення зчеплений зі статтю. Його рецесивний алель викликає чорне забарвлення. Від невідомих півня і курки одержано потомство : всі півники і близько половини курочок цього потомства мали смугасте забарвлення, решта курочок – чорні. Який зовнішній вигляд батьків ?

Варіант 22 Рівень С
Чоловік – дальтонік з кучерявим волоссям одружився з жінкою з нормальним зором, батько якої був дальтоніком, і мала хвилясте волосся. Яка ймовірність народження у цій сім’ї здорових дітей з прямим волоссям ?
Резус – позитивна жінка з III групою крові, батько якої мав резус – негативну кров I групи, одружилася з резус – негативним чоловіком з I крупою крові. Яка ймовірність того, що дитина успадкує обидві ознаки батька ? Позитивний резус – фактор (R) успадковується як домінантна аутосомна ознака.
У котів гени чорного і жовтого забарвлення знаходяться в Х-хромосомі. Гетерозиготні особини мають рябе (двоколірне) забарвлення. Від невідомих батьків народилися кошенята : самки – чорні і рябі, а самці – чорні і жовті. Які генотипи батьків ?
Варіант 23 Рівень С
Чоловік з кучерявим волоссям і II групою крові одружується з жінкою, яка має пряме волосся і IV групу крові. Чи будуть у них діти та онуки з кучерявим волоссям і III групою крові, якщо одружуватись з людьми у яких пряме волосся і I група крові ? Кучеряве волосся неповністю домінує над прямим, гетерозиготи мають хвилясте волосся.
У нормальних у відношенні зору чоловіка та жінки є : син, що страждає на дальтонізм, але має нормальну дочку ; нормальна дочка з нормальним сином і сином-дальтоніком; нормальна дочка із п’яти нормальними синами. Які ймовірні генотипи батьків, дітей та онуків ? У флоксів білі квітки визначаються геном W, кремові – w ; плоский віночок – S, лійковидний – s. Рослини з білими лійковидними квітками схрещені з рослиною з кремовими плоскими квітками. В потомстві ¼ рослин має квітки білі плоскі, ¼ - білі лійковидні, ¼ кремові плоскі, ¼ - кремові лійковидні. Визначіть генотипи вихідних форм.
Варіант 24 Рівень С
У людини наявність в еритроцитах антигена резус-фактора визначається домінантним геном D. Його алель d обумовлює відсутність цього антигену. Чоловік з резус-негативною кров’ю IV групи одружився з жінкою з резус-позитивною кров’ю III групи. У батька жінки була резус-негативна кров I групи. У сім’ї є двоє дітей : перша дитина з резус-негативною кров'ю III групи ; друга - з резус-позитивною кров'ю I групи. Судово-медична експертиза встановила, що одна дитина – позашлюбна. По якій із двох пар алелей виключається батьківство ? Відповідь підтвердіть розрахунками.
Здорова жінка з карими очима, батько якої страждав на гемофілію і мав карі очі, одружилася із здоровим чоловіком з блакитними очима. Яка ймовірність народження дитини-гемофіліка з блакитними очима у цій сім’ї ?
Яка ймовірність народження хлопчиків і дівчаток у сім’ї, в якій мати – носій рецесивного летального гена, зчепленого зі статтю, що викликає загибель і розсмоктування зародка на ранніх стадіях розвитку ?
Варіант 25 Рівень С
Схрещували породу шортгорнської худоби – білу безрогу з рудою, але рогатою. Біле забарвлення шерсті не повністю домінує над рудим, безрогість домінує над рогатістю. Гібриди першого покоління будуть безрогі і чалого забарвлення. Які будуть потомки при схрещуванні гібрида F1 з породою, яка має роги і руде забарвлення ?
Якими будуть генотипи і фенотипи дітей, які народилися від шлюбу чоловіка, хворого на гемофілію, і жінки, що страждає дальтонізмом? Якими бідуть фенотипи онуків, якщо діти будуть брати шлюб із здоровими людьми. Родичі жінки не страждали гемофілією.
У людини є спадкове алергічне захворювання – гемораргічний діатез, який викликається рецесивним геном а. Алелі цього гена знаходяться і в Х-, і в Y-хромосомах. Спробуйте визначити, якими будуть діти і онуки, якщо батьки : а) жінка здорова, чоловік хворий (обоє гомозиготні) ;
б) чоловік здоровий, жінка хвора (обоє гомозиготні).

Приложенные файлы

  • docx 197971
    Размер файла: 42 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий