Дене шынытыру пнінен технология картасы — физкультура, уроки


«Теректі негізгі мектебі»ММ
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің технологиялық картасы
Білім беру саласы: «Денсаулық»
Кіші сала: «Дене шынықтыру»
Тақырыбы: Жер бауырлап еңбектеуге, жетекшінің белгісі бойынша жүруді жүгірумен, жүгіруді жүрумен алмастыру
Мақсаты: Жер бауырлап еңбектеуге, жетекшінің белгісі бойынша жүруді жүгірумен, жүгіруді жүрумен алмастыру, алға жүріп келе жатып бір-біріне доп лақтыруға жаттықтыру.
Гимнастикалық орындық үстінен оң, сол бүйірімен заттарды (мақта доп) аттап жүруді, жоғары ілулі түрған шарға, затқа секіріп қол жеткізуді, биіктіктен бір бүйірімен секіріп түсуді үйрету.
Қолданылатын құрал-жабдықтар: гимнастикалық орындық , доп, (Һ -30-40 см) жайлы орындық
Билингвалды компонент:доп-мяч,секіру-прыгать.
Іс-әрекет кезеңдері Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың іс-әрекеті
Мотивациялық қозғаушылық Бір қатар сапқа тұрады. Сапқа тұрады.
Ұйымдастыру-шылық
ізденістік Iбөлім. Қатарға тұрып, саптың жаттығуларды орындау. Бір ііибекте доптарды аттап жүру. Доппен 2-3 тізбекке түру, тізбек-тс бір-бірден алға жүру, жетекшінің белгісі бойыншабағытты илгертіп, бастаушыны ауыстырып жөне шашырап жүгіру, жетекшінің белгісі бойыншатізбекте өз орындарын тауып түру.
IIбөлім. Нығыздалған доптармен орындалатын жалпы дамыту жаттыгулары.
Б.ң. — н.т., қолды тементүсіріп түру. 1-2 - допты жоғары котеру. 3-4 - б.қ. (6-7 рет).
Б.қ. - аяңты алшақ ңойып, допты темен түсіріп түру. 1 -ццга бүрылу. 2 - допты жоғары көтеру. 3 - б.қ. 1 - солға бүрылу. V, допты жоғары котеру. 3 - б.қ. (6 рет).
Б.ң. - допты аяңтың арасына қысып, шалқадан жату. 1 -тпГшнды жерден ажыратпай, аяқты тізеден бүгу. 2 - б.ң.-қа келу. |(І рет).
Б.ң - аяқты созып, айқастырып отыру, доп оң жамбаста пептиды, демді ішке тарту. 1-2 - доппен оңға бүрылып, шалқа-діііі .жату, қол дененің екі жанында, допты аяңтың арасына қысып ұстау. 3-4 - б.қ.-қа келу, демді ішке тарту. 1-2 - доппен солға бүрылу, демді шығару. 3-4 - б.қ.-қа келу, демді ішке тарту. (6 рет).5.Б.қ. - допты аяқтың ортасына ңысып, қолды екі жанында
үстап, шалкадан жату. 1-2 - аяқты тік көтеріп, допты оң жақңа
ңою (солға). 3-4 - б.ң. Бас пен иықты көтермеу керек. (4 рет).
6.Б.қ. - допты аяңтың арасына ңысып, қолды белге қойып
тұру. 10-15 рет секіру.
7.* Б.қ. - допты бастан асыра көтеріп, шалңадан жату. 1-2 -
сермеле көтеріліп отыру, допты алдыда үстау. 3-4 - б.ң.-ка келу.
(6 рет).
8.** Б.қ. - ңолды белге қойып, доп алдыда жатады. 1-2 -Н
доп үстінен екі аяңпен секіру. 3-4 - бүрылу. Осыны баска жақка
орындау. (10 реттен).
9.** Б.қ. - қолды белге қойып, допты тізенің арасына ңысып
түру. 10 метр ңашықтықты жүріп өту.
Негізгі қимыл-қозгалыс жаттывулары.
Жер бауырлап қарынмен еңбектеу, жетекшінің белгісі бо-йынша түрып, басңа қимылдармен алмастыра мәреге жету (жүру, жүгіру).
Гимнастикалық орындық үстінен оң, сол бүйірімен заттарды (маңта допты) аттап жүру.
Алға 3-4 қадам жүрген соң, жоғары ілулі түрған шарға, зат-қа секіріп ңол жеткізу.
Қимыл-қозғалыстарды тәрбиешінің белгісі бойынша жүгіріс бағытын өзгерту.

Рефлексиялық -түзетушілік «Допты кағып ал», «Үстап үлгер», «Қыз куу!» кимыл-ңозға-лыс ойындары.
III бөлім.Аз қимылды «Кім кетті» ойыны, тыныс алу жат-пыгулары Ойынға барлығы қатысады.
Күтілетін нәтиже:
Қабылдайды: Нұсқаушының белгісі бойынша жүріс пен жүгіріс қарқының өзгерту;
Түсінеді: Биіктігі 30-40 см етіп қойылған орындық, таяқша, доға астынан еңбектеп өту.
Қолдана алады: Жетекшінің белгісі бойынша бағытты өзгертіп жүгіруге; алға, теріс қарап және бір бір бүйірмен аяқты-аяққа қойып жүру.

Приложенные файлы

  • docx 306486
    Размер файла: 45 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий