Сапты адым,озалыс кезіндегі брылу. — прочее, уроки


Сабақтыңтақырыбы: Саптық адым,қозғалыс кезіндегі бұрылу.
Сабақтыңмақсаты: 1.Оқушыларды орнында тұрғандағы бұрылыстар тәсіліне, саптық және жорықтық адыммен
қозғалысқа, қозғалыс кезінде бұрылыс жасауға үйрету.
2. Есте сақтау, ойлау қабілеттерін дамыту.
3. Өз халқына берілгендік, Отанға деген сүйіспеншілік пен патриоттық рұх қалыптастыру және әр қашан біріне-бірі
көмек қолын соза алатын, достықты, адалдықты құрметтей алатын жас ұрпақ тәрбиелеу.
Уақыты: 45 минут.
Өткізілетінорны: Саптық алаң.
Өткізілетінкүні:
Көрнекілікқұралдар: Саптық стенд, АӘД оқулығы.
Сабақтыңбарысы:
а) Ұйымдастырукезеңі – 5 минут.
Взвод командирі оқушыларды сапқа тұрғызады, оқытушыға рапорт береді, амандасу, түгендеу, оқушылардың сырт көрінісін тексеру.
ә) Өтілген тақырыпты сұрау кезеңі – 10 минут.
б) Негізгібөлім – 25 мин.
САПТЫҚ ЖӘНЕ ЖОРЫҚТЫҚ АДЫММЕН ҚОЗҒАЛЫС
Орнында тұрғандағы бұрылыстар: «Оң-ға!», «Сол-ға!», !Артқабұ-рыл!» пәрмендері бойынша орындалады.
Артқа және солға бұрылу – сол жаққа қарай, сол өкшемен және оңа яқтың ұшымен; оңға бұрылу – оң қол жаққа қарай оң өкшемен және сол аяқтың ұшымен жүргізіледі.
Бұрылыстар екі тәсілде орындалады:
Бірінші тәсіл – дененің тікқалпын сақтай отырып және тізелерді бүкпей бұрылу керек, алдыңғы тұрған аяққа дененің салмағын салу керек;
Екінші тәсіл – қысқа жол арқылы аяқты қою керек. Бұл ретте денені бұрылатын жаққа бір мезгілде күрт бұрып және басқа аяқтың ұшына қатты тіреліп, дененің салмағын бұратын жақтағы аяққа көшіру мен ұштастыру қажет.
Бұрылыстарды орындауда саптық тұрыстағы барлық ережелер сақталынады.
Қозғалыс адымменн емесе жүгірумен жасалады.
Адыммен қозғалыс жасау минутына 165 - 180 адым, адымның шамасы 70 – 80 см.
Жүгіру мен қозғалыс жасау минутына 110 - 120 адым, адымның шамасы 85 – 90 см.
Адым саптық және жорықтық болады.
Саптық адым бөлімшелердің салтанатты шеру мен жүріп өту кезінде; олардың қозғалыс кезінде әскери сәлемдесуді орындау кезінде; әскери қызметші саптан шыққанда және қайтып келгенде; саптық даярлық жөніндегі сабақтарда қолданылады.
Басқа жағдайларда жорықтық адым қолданылады.
Саптық адыммен қозғалыс жасау:«Саппен адым бас!» (қозғалыс кезінде: «Саппен – адымда!» пәрменімен, ал жорықтық адыммен қозғалыс жасау: «Адым бас!» пәрмені бойынша басталады.
Алдын ала пәрмен бойынша дене біршама алға тұмсындырылады, оның салмағы орнықтылығын сақтай отырып, оң аяққа салынады; орындалатын пәрмен бойынша қозғалыс сол аяқтан толық адыммен басталады.
Саптық адыммен қозғалыс кезінде аяқтың ұшын жерден 15–20см жоғарык өтеріп, аяқ алға созылады және табанға нық қойылады. Иықтан бастап, қолдар мен дененің айналасында қозғалыс жасау керек; алға - оларды шынтақта денеден алақанның еніндей ұстап, белдіктен жоғары көтерілетіндей бүгіп, ал шынтақ қолдың білегінің деңгейінде болу керек; артқа – иық буынының шегіне жеткенше. Қолдың саусақтарын жартылай бүгіп, басты тік ұстап, өзінің алдына қарау керек.
Жорықтық адыммен қозғалыс жасау кезінде аяқтың ұшын созбай, еркін қозғау керек және оны жерге әдеттегі жүрістегідей қою керек; қолмен дененің айналасында еркін қозғалыс жасау керек.
Жорықты қадыммен қозғалыс жасау кезінде: «Тіктұр!»пәрмені бойынша саптық адымға көшу керек. Саптық адыммен қозғалыс жасау кезінде: «Еркін тұр!» пәрмені бойынша жорықтық адыммен жүру керек.
Орнында тұрып адым жасау «Орныңда адым – бас!» (қозғалыста:«Орныңда!») пәрмені бойынша жүргізіледі.
Осы пәрмен бойынша аяқты жерден 15-20см көтеру керек және оны ұшынан бастап табанға толық қою керек, сол аяқты жерге қою мен бір мезгілде берілетін: «Тура!» пәрмені бойынша оң аяқтан орнында тағы бір адым жасап қозғалысты сол аяқтан толық адыммен бастау керек.
Қозғалысты тоқтату үшін оң немесе сол аяқты жерге қою мен берілген орындалатын пәрмен бойынша тағы да бір адым жасап саптық тұрысты қабылдау керек. Мысалы: «Взвод – тоқта!»
Қозғалыстың жылдамдығын өзгерту үшін: «Қарышта!», «Қысқа адымда!», «Жиі адымда!», «Жарты адымда!» деген пәрмендер беріледі.
Жекелеген әскери қызметшілердің орнын бірнеше адымға өзгерту үшін пәрмен беріледі. Мысалы «Қатардағы жауынгер…., оңға (солға) екі адым - бас!». Осы пәрмен бойынша әр адымнан кейін аяқты ыңғайлап қоя отырып, оңға (солға) екі адым жасау керек.
Алға немесе артқа бірнеше адым орын ауыстыру үшін пәрмен беріледі. Мысалы: «Екі адым алға (артқа) – бас!». Осы пәрмен бойынша әр адымнан кейін аяқты ыңғайлап қоя отырып, оңға (солға) екі адым жасау керек.
Қозғалыс кезіндегі бұрылыстар «Оң-ға!», «Сол-ға!», «Артқа – бұ-рыл!», пәрмендері бойынша орындалады.
Оңға (солға) бұрылыс жасау үшін орындалатын пәрмен жерге оң (сол) аяқты қою мен қатар бір мезгілде беріледі. Осы пәрмен бойынша сол (оң) аяқпен бірадым жасап, сол (оң) аяқтың ұшымен бұрылу керек, бұрылу мен бір мезгілде оң (сол) аяқты алға созу және қозғалысты жаңа бағытта жалғастыру керек.
Артқа бұрылу үшін орындалатын пәрмен оң аяқты жерге қоюмен бір мезгілде беріледі. Осы пәрмен бойынша солаяқпен тағы да бір адым жасап, оң аяқты алға қарай жарты адым созу керек және біршама солғажәне сол қол жаққа қарай екі аяқтың ұшымен шұғыл бұрылып, қозғалысты сол аяқпен жаңа бағытта жалғастыру керек.
Бұрылыс кезінде қол мен қозғалыс жасау адымның ырғағымен жүргізіледі.
в) Қорытынды бөлім – 5 мин.
Сұрақтар мен тапсырмалар:
Орнындатұрғандағыжәнеқозғалыстағыбұрылыстарқалайорындалады?
Саптықжәнежорықтықадымқайкездеқолданылады?
Жорықтықадымнансаптықадымғакөшуүшінқандайпәрмендерберіледі?
Қозғалыстыңжылдамдығынемесеқозғалыстытоқтатуқандайпәрмендербойыншаөзгереді?
Жекелегенәскериқызметшілерқатарындағыбірнешеадымжергеорынауыстыруыүшінқандайпәрмендерберіледі?
Қозғалыстағыбұрылыстарқандайпәрмендербойыншаорындалады?

Приложенные файлы

  • docx 290042
    Размер файла: 27 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий