10 сынып тест материалдары — математика, тесты


№1 Амалдарды орында
(1,35-*5+20,8:8 А) 2,3 В) 5,5 С) 6,8 Д) 8,3 Е) 8,1
2 . Өрнектің мәнін табыңдар: 0,32х +0,48х, мұндағы х =1,3
А) 1,04 В)2,1 С) 3 Д) 10,4 Е) 3,1
3) Есептеңдер: 5
.А) 8,12 В ) 6,25 С) 4,02 Д)8,12 Е) 8
4) Өрнектің мәнін табыңдар: 408,8 : (6,3-5,18)*0,01 + 1,35
А) 5 В) 6 С) 4,8 Д) 6,1 Е) 5,12
5)Теңдеуді шешыңдер 0,5х+2,5х-0,68= 1,72
А) 1,2 В) 0,8 С) 3,1 Д)0,9 Е) 2
6) Х-тің мәнін табыңдар
А) 12,5 В) 14 С) 15,3 Д) 15,5 Е) 12,8
7). Пропорцияның ортаңғы мүшелерінің қосындысын тап:
А) 12,2 В) 3,5 С) 1 Д) 5,2 Е)
8 Амалдарды орындаңдар: 489+678:51112-356*123А) 12,1 В) 10,6 С) 6,95 Д) 12,3 Е)10-
9). 150 метр матадан 60 көйлек тігіледі. 250 метр матадан қанша көйлек тігіледі.
А) 100 В) 90 С) 120 Д) 110 Е) 80
10). Тапсырманы 4 жұмысшы 150 сағатта орындайды. Осы тапсырманы 10 жұмысшы неше сағатта орындайды.
А) 55 сағ В) 52 сағ С) 61 сағ Д) 60 сағ Е) 64 сағ
11) Өрнекті ықшамдаңдар:
А) В) С) Д) Е)
12)Амалдарды орындаңдар:
4512+1112:658-31112*416А) В) С) Д) Е)
13)Пропорцияның шеткі мүшелерінің көбейтіндісін тап: 2х:36= А) 12 В) 15 С) 30 Д) 24 Е) 90
14Қосындыны табыңдар: А) В) С) Д) Е)
15). Пропорцияның белгісіз мүшесін тап:
А) 7 В) 0,5 С) 15 Д) 9 Е) 3
16). Пропорцияның белгісіз мүшесін тап:
А) 1 В) 2 С) 1,7 Д) 8 Е) 0,5
17)Теңдеуді шешіңдер:

А) В) С) Д) Е)
18 ) Өрнекті ықшамдаңдар:

А) В) С) Д) Е)
19)Амалдарды орындаңдар:

А) В) С) Д) Е)
20) Қосындыны табыңдар:

А) В) С) Д) Е)
№ 2 ТЕСТ
1)Теңдеуді шешіңдер:

Өрнекті ықшамдаңдар:

3)Амалдарды орындаңдар:

4)Қосындыны табыңдар:

5)Теңдеуді шешіңдер:


6)Өрнекті ықшамдаңдар:

7)Амалдарды орындаңдар:
489+678:51112-356*123
8)Қосындыны табыңдар:

9)Теңдеуді шешіңдер:


10)Өрнекті ықшамдаңдар:

11)Амалдарды орындаңдар:
4512+1112:658-31112*416
12)Қосындыны табыңдар:

13)Теңдеуді шешіңдер:

14)15 %-ті ондық бөлшек түрінде жаз.
А) 0,15; Ә) 1,5; Б) 1,15; В) 11,5.
15)900-дің 15 %-ін тап.
А) 1350; Ә) 6; Б) 135; В) 75.
16 710 неше процент құрайды.
А) 7; Ә) 70; Б) 0,7; В) 700.
сыныпта 18 қыз бар. Бұл сыныптағы барлық оқушылардың 60% -і. Сыныпта барлығы неше оқушы бар?

А) 30; Ә) 28; Б) 42; В) 33.
18) Теңдеуді шешіңдер:

19) Амалдарды орындаңдар
20) Х -тің мәнін табыңдар
№ 3ТЕСТ
900-дің 15 %-ін тап.
А) 1350; Ә) 6; Б) 135; В) 75.
2)Екі мүшенің кубы түрінде жаз:
1.a3+6a 2b+12ab2+8b3
3)Өрнекті ықшамдаңыз
37ba22∙73ab2
4)Теңсіздікті шешіңдер
ә) 2x-5≤3-14x5)     Көпмүше түрінде жаз
. (5х-4)(5х+4)
А ) 25х-16, В) 25х2-16, С) 16-25х2, Д) 25-6х
6).Теңдеулер жүйесін шеш.
25800184572000right6364200 х2-ху=12-у2 3х-у=10
х-2у=6 х2-у2=20-ху7).Теңдеуді шеш.
(1-2х)(4х2+2х+1)=8(1-х2)(х+2)
8).Өрнекті ықшамда

9) Теңбе – тендік тура болатындай х-тың мәндерін тап:
2х2 – 5х + с = 0
10)Теңбе – тендік тура болатындай х-тың мәндерін тап:

11)Теңсіздікті шеш:

1х+3-230<1х.12) Үшмүшені екімүшенің квадраты түрінде жаз. в2+2в+1
А) (в-1)(в+1), В) (в-1)2, С) в2-12, Д) (в+1)2
13) Көпмүше түрінде жаз. (m+n)3
A) m3+3m2n+3mn2+n3, B) (m+n)(m-n), C) m2+2mn+n3, D) m3-3m2n+3m2n-n3
14.Өрнекті ықшамда.
15).Көбейткіштерге жікте.
а)3х+ху2-х2у-3у
16).Теңдеулер жүйесін шеш.
-898337315500 х2-ху=12-у2
х-2у=6
17).Теңдеуді шеш.
(1-2х)(4х2+2х+1)=8(1-х2)(х+2)
18)Есептеңдер1652-124216419 )Теңдеуді шешіңдер х2 – 4х + 3 = 0
20) Теңбе – тендік тура болатындай х-тың мәндерін тап:
2х2 – 5х + с = 0
Тригонометрия
№4ТЕСТ
1. Өрнекті ықшамдаңыз:
A) - B) - sin C) D) sin E) 1
2. Есептеңіз: 4 cos 45 сtg60 tg 60 – 3sin 45
A) 1 B) C) D) - E) -
3. Есептеңіз: , мұндағы tg =
A) - B) 3 C) D) – 1 E) 1
4. Өрнекті ықшамдаңыз: + tg сtg
A) - B) 1 C) D) - E)
5. Өрнекті ықшамдаңыз:
A) - B) 1 C) D) E) -
6. Есептеңіз: мұндағы
A) B) - C) 28 D) E) 15
7. Өрнекті ықшамдаңыз: tg – sin – tg sin
A) -1 B) 0 C) 1 D) -2 E) сtg
8.Егер tg +сtg =т тең болса, tg +сtg өрнегінің мәні
A) m- 2 B) m -2 C) m – 4 D) m+ 2 E) m
9.Өрнекті ықшамдаңыз: sin 2 + cos 2 + сtg 5
A) - B) sin C) D) -1 E) 1
10. Өрнекті ықшамдаңыз: (1–cos ) (1+tg )
A) 1 B) - tg C) -сtg D) tg E) tg
11). Өрнекті ықшамдаңыз
cos2 - tg ctg
А) В) С) Д) Е)
12). Есептеңы
з сos620cos280-sin620sin280
А) В) С) Д) Е)
13 ). Өрнекті ықшамдаңыз
cos2 - tg ctg
А) В) С) Д) Е)
14. Есептеңіз: sin- tg сtg
A) sin B) - sin C) - cos D) cos E) sin

15). Егер cos = ; 0<< болса, sin мәні
A) B) - C) D) E)
16) Өрнекті ықшамда:
tg ctg -sin2
А) В) С) Д) Е)
17). Есептеңіз
sin1190cos290-sin290cos1190
А) 1 В) 0,5 С) 2 Д) 1,2 Е) 2,1
18). Есептеңіз: 4 cos 45 сtg30 tg 30 – 3sin 45
A) 1 B) C) D) - E) -
19). Есептеңіз: , мұндағы сtg =
A) - B) 3 C) D) – 1 E) 1
20). Өрнекті ықшамдаңдар:
+3
А) В) С) Д) Е)
№4ТЕСТ
II нұсқа
1. Өрнекті ықшамдаңыз:
A) -1 B) - sin C) 1 D) sin E) sin
2. Өрнекті ықшамдаңыз: tg(–)cos + sin
A) 0 B) tg C) 1 D) sin E) cos
3. Өрнекті ықшамдаңыз: sin cos tg
A) cos B) sin C) tg D)sin E) cos
4. Есептеңіз: sin- tg сtg
A) sin B) - sin C) - cos D) cos E) sin
5. Өрнекті ықшамдаңыз: 1 – sin – cos
A) 1 B) 0 C) 2 D) -1 E) -2
6. Өрнекті ықшамдаңыз: tg сtg – 1
A) 1 B) -1 C) cos D) 0 E) 2sin
7. Егер cos = ; 0<< болса, sin мәні
A) B) - C) D) E)
8. өрнегін ықшамдаңыз: мұндағы =
A) 1 B) C) D) -1 E) -
9. Өрнекті ықшамдаңыз: ( 1 – sin )( 1 + tg )
A) - sin B) - cos C) 1 D) cos E) -1
10. Өрнекті ықшамдаңыз: tg(–)сtg (–) + cos –) + sin
A) B) 2 C) 1 D) – 2 E)
11) Өрнекті ықшамдаңдар
(ctg2- cos2)()
12) Өрнекті ықшамда:
tg ctg -sin2
13). Есептеңіз
sin1120cos220-sin220cos1120
14). Есептеңіз: 4 cos 45 сtg60 tg 60 – 3sin 45
A) 1 B) C) D) - E) -
15). Есептеңіз: , мұндағы tg =
A) - B) 3 C) D) – 1 E) 1
16). Өрнекті ықшамдаңдар:

17) Өрнектің мәнін табыңдар,егер

18). Өрнекті ықшамдаңдар:

19.) Ықшамдаңдар:

20) . Өрнекті ықшамдаңдар:


№5тест
Арифметикалық прогрессия және геометриялық прогрессия
3. а1=-10, d=2, S5-?
А)-28 В)-70 С)70 Д)-30 Е)39:
1.(аn) арифметикалық прогрессия:а1=2,4; d= -0,8; a11-?
А)5,6 Б)-5,6 В)5 Г)6
2.(аn) арифметикалық прогрессия:а5=8,7; a8=12,3; d-? а1 -?
A)d=1,6 Б)d=3,6 В)d=1,2 Г)d=1,4
a1=2,3 a1=-5,7 a1=3,9 a1=3,1
3.Мына арифметикалық прогрессияның -25; -22;.... 21-ші мүшесін табыңдар.
А)30 Б)20 В)32 Г)35
4.(c n) арифметикалық прогрессия:с1= 2,7; c5=1,5; d-?
А)d=0,3 Б)d=3 В)d=-0,3 Г)d=2
5.Мына арифметиалық прогрессияның с2= 18 және с3=14. Алғашқы 8 мүшесінің қосындысын табыңдар.
А)64 Б)33 В)40 Г)25
6.(аn) арифметикалық прогрессия:
a1= -7,3 және a2= -6,4 болса, 26 саны нешінші орында болады?
A)39 Б)38 В)27 Г)28
7.(аn) арифметикалық прогрессия:а3=6 ;d=1,2.(S7-?)
А)42,6 Б)54 В)46,8 Г)50
8 геометриялық прогрессия, b1=18; g=. b2 –ні табыңдар.
9 Геометриялық прогрессияның бірінші мүшесі 24, екіншісі 36. Еселікті табыңдар.
10 {bn}- геометриялық прогрессия. Егер {bn}- b1=-9; g=2. S6 –ны табыңдар.
11 Геометриялық прогрессия 3; -6; … n-ші мүшесінің формуласын жазыңдар.
12 8; 2; ; …шектеусіз геометриялық прогрессияның мүшелерінің қосындысын табыңдар
13 Геометриялық прогрессия . Бесінші мүшесін табыңдар.
0,(4) жай бөлшек түрінде жазыңдар
Геометриялық прогрессия с4=24; с6=96. c1 –ді табыңдар.
16 .Шектеусіз геометриялық прогрессияның мүшелерінің қосындысы оның бірінші мүшесінен 3 есе үлкен. қатынасын табыңдар
Геометриялық прогрессия g=0,5; bn=3; Sn=93. b1 және n-ді табыңдар.
18 b2=2, b5=16. Геометриялық прогрессияның алғашқы 5 мүшесінің қосындысын табыңдар.
19 1/5+8/15+13/15+...+33/15 қосындысын есептеңдер
20) .хn=(-1)n*n формуласымен берілген тізбектің 10-шы мүшесін табыңдар.
А)-1 Б)10 В)5 Г)100
2-нұсқа
1.(аn) арифметикалық прогрессия:
a1= -5,6 және a2= -4,8 болса, 16 саны нешінші орында болады?
A)14 Б)13 В)27 Г)28
2.(аn) арифметикалық прогрессия:а4= -3 ;d= -0,8.(S8-?)
А)-27,2 Б)-28,6 В)-8,6 Г)-48,3
3.(c n) арифметикалық прогрессия:с1=-1,2; c5=0,4; d-?
А)d=0,4 Б)d= -0,4 В)d=2 Г)d=4
4 Мына арифметиалық прогрессияның с2= -9 және с3=-5. Алғашқы 8 мүшесінің қосындысын табыңдар.
А)30 Б)8 В)35 Г)20
5. Мына арифметикалық прогрессияның 27; 24 ;.... 15-ші мүшесін табыңдар.
А)-15 Б)15 В)20 Г)30
6. (аn) арифметикалық прогрессия:а= -2,4; d=0,8; a11-?
А)5,6 Б)-5,6 В)5 Г)6
7.хn=(-1)n*n формуласымен берілген тізбектің 10-шы мүшесін табыңдар.
А)-1 Б)10 В)5 Г)100
1.Арифметикалық прогрессияда а4 = 4, d = -3 болса, оның он бірінші мүшесін табыңыз:
A) -19 B) -20 C) -16 D) -18 E) -17
2. Егер в2 = 3, в5 = 81 болса, геометриялық прогрессияның бірінші мүшесін табыңыз:
A) 0 B) -1 C) 2 D) 1 E) -2
3. Егер S8 = ; q = 2 тең болса, геометриялық прогрессиясының бірінші мүшесін табыңыз:
A) 192 B) C) D) 64 E)
4. Егер а6 + а9 + а12 + а15 = 20 болса, арифметикалық прогрессиясының алғашқы жиырмасыншы мүшесінің қосындысын табыңыз.
A) 10 B) 20 C) 50 D) 100 E) 110
1 . Өрнекті ықшамдаңдар: 2. Түрлендіріңдер:
Cos2 2*tg2 (-)-1
3. Өрнекті ықшамдаңдар: 4. Өрнектің мәнін табыңдар:
Sin4+ cos 4+2sin2*cos2
5. Өрнекті ықшамдаңдар: 6. Өрнектің мәнін табыңдар, егер

7. Өрнекті ықшамдаңдар: 8. Өрнектің мәнін табыңдар, егер

9. Ықшамдаңдар: 10. Ықшамда:


3. Теңсіздіктер жүйесін шешіңдер:

4. Функцияның анықталу облысын табыңдар:
У= У=
5. Өрнекті ықшамдаңдар:
а) а)
ә) tg(-)∙cos+sin ә)
б) б)
1. an=n3 формуласымен берілген {an} тізбегінің алғашқы 5 мүшесін табыңдар
2. Прогрессияның алғашқы бес мүшесін табыңдар, егер a1=3; d=-2
3) { an}- арифметикалық прогрессия, егер a8=4; a13=7,5; d –ны табыңдар.
4) { an}- арифметикалық прогрессия, егер a1=6,4; d=0,8 алғашқы он бес мүшесінің қосындысын табыңдар.
5) -5;-1;… арифметикалық прогрессияның он бесінші мүшесін табыңдар
6) Арифметикалық прогрессия cn=93-7n формуласымен берілген. Прогрессияның бірінші теріс мүшесін табыңдар
7) { an}- арифметикалық прогрессия a11=6; a16=5,5. a1 мен d-ны табыңдар.
8 { an}- арифметикалық прогрессия, егер a1=4,2 және a10=15,9; алғашқы он бес мүшесінің қосындысын табыңдар.
9) { an}- арифметикалық прогрессия, егер a3=9,6; a11=3,2; Он жетінші мүшесін табыңдар.
10) 40-тан аспайтын тақ мүшелерінің қосындысын табыңдар
геометриялық прогрессия, b1=18; g=. b2 –ні табыңдар.
Геометриялық прогрессияның бірінші мүшесі 24, екіншісі 36. Еселікті табыңдар.
{bn}- геометриялық прогрессия. Егер {bn}- b1=-9; g=2. S6 –ны табыңдар.
Геометриялық прогрессия 3; -6; … n-ші мүшесінің формуласын жазыңдар.
8; 2; ; …шектеусіз геометриялық прогрессияның мүшелерінің қосындысын табыңдар
Геометриялық прогрессия . Бесінші мүшесін табыңдар.
0,(4) жай бөлшек түрінде жазыңдар
8. Геометриялық прогрессия с4=24; с6=96. c1 –ді табыңдар.
9.Шектеусіз геометриялық прогрессияның мүшелерінің қосындысы оның бірінші мүшесінен
3 есе үлкен. қатынасын табыңдар
Геометриялық прогрессия g=0,5; bn=3; Sn=93. b1 және n-ді табыңдар.
Есептеңдер:
а) cos780cos180 + sin780sin180 ә)
б)
Өрнекті ықшамдаңдар:

Көбейткіштерге жіктеңдер:

Қосылғыштарға жіктеңдер:

b2=2, b5=16. Геометриялық прогрессияның алғашқы 5 мүшесінің қосындысын табыңдар.
1/5+8/15+13/15+...+33/15 қосындысын есептеңдер.
7. Теңсіздіктер жүйесін шешіңдер:
x2+x-6<0
-x2+2x+3≤0
1.Өрнектің мәнін табыңдар.

2.Бөлшекті қысқартыңдар.

3.Дәреже түрінде жазыңдар.

4.Есептеңдер.
(-7+6,8)2=(-0,2)2=0,04
5.Егер а=4 болса,өрнектің мәні неге тең?

ІІ-нұсқа
1.Өрнектің мәнін табыңдар.

2.Бөлшекті қысқартыңдар.

3.Дәреже түрінде жазыңдар.

4.Есептеңдер.
(-1,3-3,7)2=(-5)2=25
5.Егер а=3 болса,өрнектің мәні неге тең?

Бақылау жұмысы.
І-нұсқа
1.Есептеңдер.

2.у=3х3функциясы берілген.Егер х=1,х= –1 болса ,онда функцияның мәнін табыңдар.
х=1
у=3*13=3
у=3*(-1)3=-3
ж/ы:3;-3
3.А, В(6;-0,5) нүктелері у=- функциясының графигіне тиісті ме?
А. =В.

ж/ы:А,В тиісті
4.Кері пропорционалдық у= формуласымен берілген. Кестенің бос орнын толтырыңдар.
Х -10 -5 -2 0 2 5 10
у -1 -2 -5 0 5 2 1
5.Берілген , функцияның графигі неше нүктеде қиылысады?
у=ах2
у=вх3
ах2=вх3
вх3-ах2=0
х2(вх-а) =0
х1=0
вх-а=0,вх=а,х2=,в≠0
ж/ы:(0;0);
ІІ-нұсқа
1.Есептеңдер.

2.А, В(4;-2) нүктелері у=- х2 функциясының графигіне тиісті ме?
А.-9=-(3)В. -2=-(4)2
-9=-9-2≠-16
ж/ы:А(3;-9) нүктесі тиісті
3.у=4х3функциясы берілген.Егер у=16,у=20 болса ,онда функцияның мәнін табыңдар.
16=4х2
х2=16:4
х2=4
х=±2
ж/ы:х1=2,х2=-2
20=4х2
20:4=х2
5=х2
х=±2,23
ж/ы:х1=2,23,х2=-2,23
4.Кері пропорционалдық у= формуласымен берілген. Кестенің бос орнын толтырыңдар.
Х -15 -10 -5 -3 0 35 15
у -1 -1,5 -3 -5 0 53 1
5.у=-3 ж/е у=-х3 функциялары неше қиылысу нүктесі бар?
-х=-х3
-х3+х=0
-х(х2+1) =0
Х1=0,х22=-1
ж/ы:х=0 бір нүктеде
ылау жұмысы.
І-нұсқа
1.Көбейтуді орындаңдар.

2.Бірмүшелерді көбейтіп ,шыққан өрнектің мәнін табыңдар.

3.Амалдарды орындаңдар.

4.Көбейткіштерге жіктеңдер.
6х2-6ху-8х+8у=6х(х-у)-8(х-у)=(х-у)(6х-8)
5.Теңсіздікті шешіңдер.
Х(х+5)-х2≤15
Х2+5х-х2-15≤0
5х≤15
х≤15:5
ж/ы:х≤3
6.Бөлуді орындап,мәнін табыңдар.

ІІ-нұсқа
1.Амалдарды орындаңдар.

2.Бірмүшелерді көбейтіп ,шыққан өрнектің мәнін табыңдар.

3.Амалдарды орындаңдар.

4.Өрнектің мәнін табыңдар.
в2+вс+ав+ас,а=-1,в=-2,с=2
(-2)2+(-2)*2+(-1)*(-2)+(-1)*2=4-4+2-2=0
5.Теңсіздікті шешіңдер.
3Х(2-х)>12-3х2
6х-3Х2>12-3х2
6х-3х2+3х2>12
6х>12
ж/ы:х>2
6.Өрнекті ықшамдап,мәнін табыңдар.

1.Жақшаларды ашып,өрнектерді ықшамдаңдар
1.Жақшаларды ашып,өрнектерді ықшамдаңдар

2. 12га егістік жерге 21,6ц бидай себілді.5га егістік жерге неше центнер бидай себілді?

2. 300 дәптер дайындау үшін 25,8 кг қағаз керек.750 дәптер дайындау үшін неше килограмм қағаз керек?

3.Есептеңдер

3. Есептеңдер

4.Теңдеуді шешіңдер

4. 4.Теңдеуді шешіңдер

5. Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңдер.
5. Теңдеулер жүйесіне алмастыру тәсілімен шешіңдер.

Үлгерімі төмен оқушымен жұмыс:
Амалдарды орындаңдар

.............................................................................................................................................................7-алгебра.№71-9
Дарынды оқушымен жұмыс:
Амалдарды орындаңдар

.............................................................................................................................................................
7-алгебра.№71-9
Үлгерімі төмен оқушымен жұмыс:
Амалдарды орындаңдар

.............................................................................................................................................................7-алгебра.№71-9
Дарынды оқушымен жұмыс:
Амалдарды орындаңдар

.............................................................................................................................................................
7-алгебра.№71-9
Үлгерімі төмен оқушымен жұмыс:
Амалдарды орындаңдар

.............................................................................................................................................................
7-алгебра.№71-9
Дарынды оқушымен жұмыс:
Амалдарды орындаңдар

.............................................................................................................................................................
7-алгебра.№71-9
Үлгерімі төмен оқушымен жұмыс:
Амалдарды орындаңдар

..........................................................................................................................................................
Бөлшектің бөлімін иррационалдықтан босату:
а) 13= 1*33*3= 33ә) 24+5=2*(4-5)4+5 *(4-5) =2*(4-5)4-5 =-2*(4-5)б) 23-2= 2*(3+2)3-2*(3+2) = 32+29-2 = 3*1.414+27 = 6.2427≈0.892 І ІІ
1.Есепте.а)
2.Өрнекті ықшамда.
3.Көбейткіштерге жікте.
а)3х+ху2-х2у-3у а)а2в-3в+ав2-2а
1 Есептеңдер:
62+518575-227248+27+12320+545-2801652-12421641762-112298Бөлшекті қысқартыңдар:
10+52+103-35-15xx-yyx-yxx+yyx+yӨрнекті ықшамдаңдар:
25a+16a-64a81a+9a-49aa2+a3a+3a+33a+9, мұндағы а>0 4x2-2x2x+2x-2x+1, мұндағы x>0
Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңдар:
12+3+115-3+2Өрнектің мәнін тап:
132-4-132+415+26+ 15-2610-СЫНЫП емтихан жұмысы
1-нұсқа
1)Функцияның анықталу облысын табыңдар:
У = хх-1
( х > 1, х < 1) B х < 1 С) х = 1 Д) х > 1
2)Функцияның туындысын табыңдар:
У=х3+3х2+х-8
А)3х+12 В) 3х2+6х+1 С ) 3х2+6х Д ) 3х2+6х+3
3) Теңдеуді шешіңдер:
cos5х·cosх=cos4х
А) п3к: к € Z В) п7к: к € Z С)п5к: к € Z Д) п5+2к: к € Z
4)Теңсіздікті шешіңдер:
х2-5х-50<0
А)-5;10 В) -3;1 С) 3;4 Д)-2;4
5)Функцияның жұп-тақтығын анықтаңдар
у=хх2-4 А) Тақ В) Жұп С) Жұпте емес, тақта емес Д)Жұп әріде тақ
6) Функцияның периодын табыңдар:
У =sin(х+1) А)2п В) 3п С) 4п Д) п
7)Функцияның туындысын табыңдар
у=15х3+5
А) у= 35х4 В) у= - 45х4 С) у= - 35х4 Д) у= - 3х4
8) у=cos3хфункциясы туындысының х=п6 болғандағы мәнін табыңдар
А) 6 В) -3 С) 4 Д) -2
9)у=х5+5х функцияның а) критик нүктелерін б) минимум нүктесін және максимум нүктесін табыңдар
А) а) х1=-5 , х2=5 х3 =0, б)х2=хміп х1= хмах В) а) х1=-4 , х2=4 х3 =0, б)х2=хміп х1= хмахС) а) х1=-5 , х2=5 х3 =1, б)х2=хміп х1= хмахД) а) х1=-2 , х2=2 х3 =0, б)х2=хміп х1= хмах10) у=cos4х-1 фунуциясының графигіне М0(п4;-2) нү.ктеден жүргізілген жанама теңдеуін жазыңдар
А ) у=-3 В) у=2 С) у=-2 Д) у=-6
11) у= х2-5х+6 функцияның а)нөлдерін б) өсу в) кему аралығын анықтаңдар
А) а)-2;5 б)(-∞;1) в) (1;∞) В) а)2;3 б)(-∞;1) в) (1;∞)
С) а)-2;4 б)(-∞;2) в) (2;∞) Д) а)-2;4 б)(-∞;1) в) (1;∞)
12) х(t) = 2t2+3 заңы бойынша түзусызықты қозғалған дененің t=2сек кезіндегі қозғалыс жылдамдығын табыңдар
А)8м/с А)9м/с А)6м/с А)7м/с
13) х(t) = 3t2+3t+1 заңы бойынша түзусызықты қозғалған дененің t=2сек кезіндегі қозғалыс жылдамдығын табыңдар
А)7м/с А)8м/с А)10м/с А)9м/с
Есептеңдер-3cos120°-tg60°cos135°.sin225°
`А) 3+2√3 `В)3-2√3 `С)4-2√3 `Д)3-√3
15 Өрнекті ықшамдаңдар
1-2sin∝.cos∝(sin∝-cos∝)2
А) 3 В) 1 С) 5 Д) 2
Өрнекті ықшамдаңдар
tg∝-ctg∝sin2∝-cos2∝.sin∝cos∝
А)2 В) 1 С) 3 Д) 5
) Есептеңдер
arcsin(-12)
A)-60° В) 30° С) 40° Д)-30°
18)Арифметикалық прогрессия а1=6 а10=33 болса, s50-? d-?
A) d-3 405 В) d-4 405 С) d-3 305 Д) d-2 215
19 Геометриялық прогрессия b1=4 g=3 s5-?
A) 486 В) 149 С) 484 Д) 486
20)Үш жұмысшы бір жүмысты 8 кунде бітіреді. Бірінші және екінші жұмысшы осы жұмысты сәйкесінше 48 және16 кунде бітіретін болса онда үшінші жұмысшы берілген жұмысты неше күнде бітірер еді?
А) 24күн В ) 34күн С ) 26күн Д ) 33күн
21) Х-ты а-ның дәрежесі түрінде жазыңдар
а5∙х=а16 А) х=а1122)∆АВС берілген, ВС = 7 см , АС = 14 см С=300болса, оның ауданың табыңдар
С)24,5см223)Шеңбердің ұзындығы 4п. Дөңгелектің ауданын табыңдар
А) 4п
24)Кубтің толық бетінің ауданы150см 2болса, оның көлемін табыңдар
В)125см325) Қызы 8 жаста, мамсы 38 жаста неше жылдан кейін мамасы қызфынан 3есе үлкен болады?
Д) 7 жыл10-СЫНЫП емтихан жұмысы
1-нұсқа
1)Функцияның анықталу облысын табыңдар:А
У = хх-2
А) ( х > 2, х < 2) B х < 2 С) х = 12 Д) х > 2
2)Функцияның туындысын табыңдар:
У=х3+3х2+5х-13 В
А)3х+12 В) 3х2+6х+5 С ) 3х2+6х Д ) 3х2+6х+3
3) Теңдеуді шешіңдер:
sin5х+sinх=2sin3х А
А) п3к: к € Z В) п7к: к € Z С)п5к: к € Z Д) п5+2к: к € Z
4)Теңсіздікті шешіңдер:
х2-5х-6<0 С
А)-5;10 В) -3;1 С) -1;6 Д)-2;4
5 ) Жұп функцияны анықтаңдар А
А) у=хх2-4 ; В) у=2+хх5-4 ; С) у=хх3-4 Д) у=хх3-4 +2х
6) Функцияның периодын табыңдар: У =sin(4х+1) Д
А)2п В) 3п С) 4п Д) п/2
7)Функцияның туындысын табыңдар
у=15х3+5х В
А) у= 35х4 В) у= - 45х4 +5 С) у= - 35х4 Д) у= - 3х4
8) у=cos2х функциясы туындысының х=п6 болғандағы мәнін табыңдар С
А) 6 В) -3 С) - 3 Д) -2
9) у=х+1х функцияның а) критик нүктелерін б) минимум нүктесін және максимум нүктесін табыңдар В
А) а) х1=1 ,х2=3 б)х1=хміп х2= хмах В) а) х1=-1 ,х2=1 ,х3=0 б)х2=хміп х1= хмах С) а) х1=-2 ,х2=2 б)х1=хміп х2= хмах Д) а) х1=-4 ,х2=4 б)х1=хміп х2= хмах10) у=cos4х-1 фунуциясының графигіне М0(п4;-2) нү.ктеден жүргізілген жанама теңдеуін жазыңдар С
А ) у=-3 В) у=2 С) у=-2 Д) у=-6У =е3sinх
В)3cosхе3sinх
3) Теңдеуді шешіңдер:
cos5х·cosх=cos4х С)п5к: к € Z
4)Теңсіздікті шешіңдер:
cosх<-12 Д) (2п3+2пк;4п3+2пк; к∈Z)
5)Функцияның жұп-тақтығын анықтаңдар
у=хх2-4
А)Тақ
6) Функцияның периодын табыңдар:
У =sin(х+1) С)2п
7)Функцияның туындысын табыңдар
у=sin2хcos2х В )2cos4х
8) у=4х3-2х-40функциясы туындысының х=3 болғандағы мәнін табыңдар
А) 126 В)106
9)у=х5+5х функцияның а) критик нүктелерін б) минимум нүктесін және максимум нүктесін табыңдар А) а) х1=-5 , х2=5 х3 =0, б)х2=хміп х1= хмах10) у=cos4х-1 фунуциясының графигіне М0(п4;-2) нү.ктеден жүргізілген жанама теңдеуін жазыңдар С) у=-2
11) х(t) = 2t2+3 заңы бойынша түзусызықты қозғалған дененің t=2сек кезіндегі қозғалыс жылдамдығын табыңдар Д)8м/с
12) х(t) = 3t2+3t+1 заңы бойынша түзусызықты қозғалған дененің t=2сек кезіндегі үдеуін табыңдар А)6
13) Берілген ω(х) функцияға кері функция Θх-ті табыңдар
ωх=2х+3 Θх-?
С) Д) Θх =х-3214) Есептеңдер -3cos120°-tg60°cos135°.sin225°
`В)3-2√3
Өрнекті ықшамдаңдар
1-2sin∝.cos∝(sin∝-cos∝)2 А) 1
Есептеңдер
arcsin⁡(-12) A)-30° 17) функциясы графигінің М2;3нүктесінен өтетін жанама абсцисса осімен қандай бұрыш жасайды? А) В) С) 45° Д)
18)Арифметикалық прогрессия а1=6 а10=3310-СЫНЫП емтихан жұмысы
2-нұсқа
1)Функцияның анықталу облысын табыңдар:
У =5х-5 А) (5:∞) В) (3:∞) С) (-6:∞) Д) (1:∞)
2)Функцияның туындысын табыңдар:
У=(2-3х)/х
А) -3/х2 В) -2/х2 С) 5/х Д ) 6/х2
3) Теңдеуді шешіңдер:
sin4х-1=0
А)п8+п2к ; : к € Z В ±п6+п6+2пк ; к € Z С) п8+12к ; : к € Z Д) +п6+2пк ; к € Z
4)Теңсіздікті шешіңдер:
5х2+9х-2<0
А) (-2:1/5) В) (2:1/5) С) (3:1/5) Д) (4:2/3)
5)Функцияның жұп-тақтығын анықтаңдар
у=-2х2А)Тақ В ) Жұпте,тақта болады С) Жұпте,тақта болмайды Д) Жұп
6) Функцияның периодын табыңдар:
у=cos(х+2)
А) п+1 В) п С)2п Д)3п
7)Функцияның туындысын табыңдар у=2х-3хА) - 35х4 В)-2х2 С) 2х2 Д)1+ 2х2 8) у=ctg(п4-х) функциясы туындысының х=-п4 болғандағы мәнін табыңдар
А) 1 В)3 С)8 Д) 4
Место для уравнения.9) у=-х-1х функцияның а) критик нүктелерін б) минимум нүктесін және максимум нүктесін табыңдар
А) а) х1=1 ,х2=3 б)х1=хміп х2= хмах В) а) х1=-1 ,х2=1 б)х1=хміп х2= хмах С) а) х1=-2 ,х2=2 б)х1=хміп х2= хмах Д) а) х1=-4 ,х2=4 б)х1=хміп х2= хмах10) у=cos2х+2 фунуциясының графигіне М0(п2;1) нү.ктеден жүргізілген жанама теңдеуін жазыңдар
А) у=1 В) 3 С) 5 Д)2
11) у=-х2+2х+8 функцияның а) нөлдерін в) өсу в) кему аралығын анықтаңдар
А) а)3;4 б)(2,5 ;∞) в) (-∞;2,5) В) а)2;3 б)(2,5 ;∞) в) (-∞;2,5)
С) а)2;3 б)(1,5 ;∞) в) (-∞;1,5) Д) а)2;3 б)(2,3 ;∞) в) (-∞;2,3)
12) х(t) = 15t2+6 t заңы бойынша түзусызықты қозғалған дененің t=1сек кезіндегі қозғалыс жылдамдығын табыңдар
А)36м/с В)16м/с С)26м/с Д)46м/с
13) х(t) = 2t2+х+6 заңы бойынша түзусызықты қозғалған дененің t=2сек кезіндегі қозғалыс жылдамдығын табыңдар
А)15м/с В)3м/с С)6м/с Д)5м/с
14Есептеңдер
-3cos2п3.tgп32cosп4.sin3п4
А) 5√3 `В)3-√3 С)1,5√3 `Д)3-2√3
Өрнекті ықшамдаңдар
(tg∝-cgt∝)2-(tg∝+cgt∝)2 А) 6 В) 4 С) 3 D)-4
16) tg∝-cgt∝sin2∝-cos2∝.sin∝cos∝
А)2 В)1 С)3 Д)-2
17 Есептеңдер
arccos(-12)
А) 130° В) 120° С)220° Д) 60°18) Арифметикалық прогрессия a1=3 a2=7 s7-? А) 205 В)150 С)36 Д)105
19 ) Геометриялық прогрессия b3=18 b5=162 b6
A)486 В)485 С) 297 Д)482
20) Қанат пен Марат спорттың жүгіру түрімен айналысады. Қанаттың жылдамдығы Мараттың жылдамдығынан 3км/сағатқа кем. Марат белгілі ара қашықтықты 2 сағатта,Қанат 2,5 сағатта жүгіріп өтсе, арақашықтық неге тең?
А)25км В) 37 км С)40км Д)30км
21) Х-ты а-ның дәрежесі түрінде жазың
а7∙х=а17В) а10 22) ∆АВС берілген, ВС = 3 см , АВ = 182 см В=45 болса, оның ауданың табыңдар
С) 27 см223) Дөңгелектің ауданы 4п. Шеңбердің ұзындығы табыңдар
С) 4п
24)Кубтің толық бетінің ауданы 600 см 2болса, оның көлемін табыңдар
В)1000 см325)Серік пен Берікте бірдей ақша болған Серіктің ақшасы Беріктің ақшасынан 20 тенге артық болуы үшін Берік қанша тенге беруі керек?
А)10тенге
а12Қосымша есептер 1) Х-ты а-ның дәрежесі түрінде жазың
а)а5∙х=а16в) а3∙2х=а1210-СЫНЫП емтихан жұмысы
3-нұсқа
1)Функцияның анықталу облысын табыңдар:
у=5х-5 А) ( 5:∞ ) В)
2)Функцияның туындысын табыңдар:
У =е3sinх
В)3cosхе3sinх
3) Теңдеуді шешіңдер:
cos5х·cosх=cos4х С)п5к: к € Z
4)Теңсіздікті шешіңдер:
cosх<-12 Д) (2п3+2пк;4п3+2пк; к∈Z)
5)Функцияның жұп-тақтығын анықтаңдар
у=хх2-4
А)Тақ
6) Функцияның периодын табыңдар:
У =sin(х+1) С)2п
7)Функцияның туындысын табыңдар
у=sin2хcos2х В )2cos4х
8) у=4х3-2х-40функциясы туындысының х=3 болғандағы мәнін табыңдар
А) 126 В)106
9)у=х5+5х функцияның а) критик нүктелерін б) минимум нүктесін және максимум нүктесін табыңдар А) а) х1=-5 , х2=5 х3 =0, б)х2=хміп х1= хмах10) у=cos4х-1 фунуциясының графигіне М0(п4;-2) нү.ктеден жүргізілген жанама теңдеуін жазыңдар С) у=-2
11) х(t) = 2t2+3 заңы бойынша түзусызықты қозғалған дененің t=2сек кезіндегі қозғалыс жылдамдығын табыңдар Д)8м/с
12) х(t) = 3t2+3t+1 заңы бойынша түзусызықты қозғалған дененің t=2сек кезіндегі үдеуін табыңдар А)6
13) Берілген ω(х) функцияға кері функция Θх-ті табыңдар
ωх=2х+3 Θх-?
С) Д) Θх =х-3214) Есептеңдер -3cos120°-tg60°cos135°.sin225°
`В)3-2√3
Өрнекті ықшамдаңдар
1-2sin∝.cos∝(sin∝-cos∝)2 А) 1
Есептеңдер
arcsin⁡(-12) A)-30° 17) функциясы графигінің М2;3нүктесінен өтетін жанама абсцисса осімен қандай бұрыш жасайды? А) В) С) 45° Д)
18)Арифметикалық прогрессия а1=6 а10=33 болса, s50-? d-?
Д) d-3 405
19 Геометриялық прогрессия b1=4 g=3 s5-?
A)484
20) Екі айлақтың арасы 55,4 км. Кемеекі айлақтың арасын ағыспен 2 сағат жүрді. Ағыс жылдамдығы 2,8 км/сағ , кеменің өз жылдамдығын табыңдар В)24,9 км/сағ
21) Х-ты а-ның дәрежесі түрінде жазың
а5∙х=а13А) В) С) а8
22) Қызы 8 жаста, мамсы 38 жаста неше жылдан кейін мамасы қызфынан 3есе үлкен болады?
А) 7 жыл
23) 28;44;27;43;75;67;83;31 сандарының ішінен жай сандарды теріп жазыңдар
В)43;67;83;31
24)Есептеңдер
cos750Д) 6-2425) Цифрлары әртүрл ең үлкен және ең кіші үш таңбалы сандар қосындысын табыңдар
С)1089


4-нұсқа
1)Функцияның анықталу облысын табыңдар:
У =4-х2А) -2 ≤ х ≤ 2 В) -4 ≤ х ≤ 2 С ) -2 ≤ х ≤ 6 Д ) 1 ≤ х ≤ 2
2)Функцияның туындысын табыңдар:
у=е-cos3х А)3sin3хе-cosх В)3sinхе-cos3х
С)sin3хе-cos3х Д)3sin3хе-cos3х
3) Теңдеуді шешіңдер:
cos(х-п6 )=√32
А) ±п6+п6+2пк ; к € Z В) +2пк ; к € Z С)п6+п6+2пк ; к € Z Д) ±п6+п6к ; к € Z
4)Теңсіздікті шешіңдер:
sinх>12
А) (2пк;5п6+2пк; к∈Z) В) (п6+2пк;5п6+2пк; к∈Z) С) (п6+2пк; 2пк; к∈Z) Д) (п6+;5п6+2пк; к∈Z)
5)Функцияның жұп-тақтығын анықтаңдар
у=-2х2 А) тақ В) жұпте емес , тақта емес С) Жұп Д) жұпте,тақта болады
6) Функцияның периодын табыңдар:
у=cos(х+2)
А) 2п+1 В) п+1 С) 3п-2 Д) 2п
7)Функцияның туындысын табыңдар
у=(sinп2-2х)3
А)-6(2-2х)2 В)-6(1-2х)2 С)-(1-2х)2 Д)(1-2х)2 8) у=х8-3х4-х+5 функция туындысының х=0 болғандағы мәнін табыңдар
А) -1 В)3 С )0 Д)4
9) у=4х-5 функциясына кері функцияны анықтаңдар
А) ) у=5х-5 В ) у= х+55 С ) 3х-5 Д ) х+5410)Матаның жартысы , одан кейін қалған бөліктің жартысы сатылды. Осыдан кейін 0,5м мата қалды . Бастапқыда енше метр мата болғанын табыңыздар
А) 4 В) 2 С) 3 Д) 5
11) х(t) = 3t2+3t+1 заңы бойынша түзусызықты қозғалған дененің t=2сек кезіндегі қозғалыс жылдамдығын табыңдар А)7м/с
12 ) Есептеңдер
-3cos2п3.tgп32cosп4.sin3п4 Д)1,5√313)Өрнекті ықшамдаңдар
(tg∝-cgt∝)2-(tg∝+cgt∝)2 D)-4
Есептеңдер
arccos(-2) A) 120° В)шешімі жоқ
Радиусы 10м болатын шеңбердің ұзындығын табыңыз
А)20п В) 10п
16) Аргументтің қандай мәнінде у=0,4х-5 функциясының мәні 13-ке тең болады?
А)42 В) 35 С)45 Д) 40
17 ) Өрнектің мәнін табыңыз 2п-3сс2-2сп+п2 мұндағы с= -1,6 , п = -1,4
А) 30 В) 54 С) 40 Д)50
18) Теңдеуді шешіңіз
sinх-1=0А) ) п2+пк В) п2+2пк С) ) п2 Д) ) п3+2пк
19) у=3sin4х-2 Функциясының х=п4 нүктесіндегі мәнін табыңыз
А) 2 В) -2 С) -2+1 Д) -320) Төртбұрыштың бір қабырғасы екіншісінен 3есе артық, ауданы 27 см2 болса , Қабырғаларын табыңдар
А) 3см,9см В) 6см,3см С)2см;3см Д) 2см35см
21) Екі айлақтың арасы 55,4 км. Кемеекі айлақтың арасын ағыспен 2 сағат жүрді. Ағыс жылдамдығы 2,8 км/сағ , кеменің өз жылдамдығын табыңдар Д)24,9 км/сағ
22 )Есептеңдер
cos750А) 6-2423) Теңсіздікті шешіңдер:
х2-5х-50<0
А)-5;10)
24)Цифрлары әртүрл ең үлкен және ең кіші үш таңбалы сандар қосындысын табыңдар
В)1089
25) Еркін әкесі36 жаста туылды. Неше жылдан куейін Еркіннің жасы әкесінің жасынан 5есе кіші болады?
С) 9жылі
10-СЫНЫП емтихан жұмысы
1)Функцияның анықталу облысын табыңдар:
У = хх-1 У =5х-5 ( х > 1, х < 1) B А) (5:∞) В
2)Функцияның туындысын табыңдар:
У=х3+3х2+х-8 У=(2-3х)/х
А) 3х2+6х+1 В) А) -2/х2 В)
У =е3sinх у=е-cos3хА)3cosхе3sinх А)3sin3хе-cos3х3) Теңдеуді шешіңдер:
cos5х·cosх=cos4х А)п5к: к € Z sin5x+sinx=2sin3x А)пк: к € Z
sin4х-1=0 А)п8+п2к ; : к € Z cos(х-п6 )=√32 ±п6+п6+2пк ; к € Z х+2=х А)2 2х-1=х-2 А)5
4)Теңсіздікті шешіңдер:
х2-5х-50<0 А)-5;10) 5х2+9х-2<0 А) (-2
cosх<-12 (2п3+2пк;4п3+2пк; к∈Z) sinх>12 (п6+2пк;5п6+2пк; к∈Z)
5)Функцияның жұп-тақтығын анықтаңдар
у=хх2-4 у=-2х2А)Тақ А) Жұп
6) Функцияның периодын табыңдар:
У =sin(х+1) А)2п у=cos(х+2) А)2п
7)Функцияның туындысын табыңдар
у=15х3+5 у=2х-3хА) у= - 35х4 А)-2х2у=sin2хcos2х А)2cos4х у=(sinп2-2х)3 А)-6(1-2х)2 8) у=cos3хфункциясы туындысының х=п6 болғандағы мәнін табыңдар
А) -3
у=ctg(п4-х) функциясы туындысының х=-п4 болғандағы мәнін табыңдар А) 1
9)у=х5+5х функцияның а) критик нүктелерін б) минимум нүктесін және максимум нүктесін табыңдар А) а) х1=-5 , х2=5 х3 =0, б)х2=хміп х1= хмаху=-х-1х функцияның а) критик нүктелерін б) минимум нүктесін және максимум нүктесін табыңдар А) а) х1=-1 ,х2=1 б)х1=хміп х2= хмах10) у=cos4х-1 фунуциясының графигіне М0(п4;-2) нү.ктеден жүргізілген жанама теңдеуін жазыңдар А) у=-2
у=cos2х+2 фунуциясының графигіне М0(п2;1) нү.ктеден жүргізілген жанама теңдеуін жазыңдар А) у=1
11) у= х2-5х+6 функцияның а)нөлдерін б) өсу в) кему аралығын анықтаңдар
А) а)-2;4 б)(-∞;1) в) (1;∞)
у=-х2+2х+8 функцияның а) нөлдерін в) өсу в) кему аралығын анықтаңдар А) а)2;3 б)(2,5 ;∞) в) (-∞;2,5)
12) х(t) = 2t2+3 заңы бойынша түзусызықты қозғалған дененің t=2сек кезіндегі қозғалыс жылдамдығын табыңдар А)8м/с
х(t) = 15t2+6 t заңы бойынша түзусызықты қозғалған дененің t=1сек кезіндегі қозғалыс жылдамдығын табыңдар А)36м/с
13) х(t) = 3t2+3t+1 заңы бойынша түзусызықты қозғалған дененің t=2сек кезіндегі қозғалыс жылдамдығын табыңдар А)7м/с
х(t) = 2t2+х+6 заңы бойынша түзусызықты қозғалған дененің t=2сек кезіндегі қозғалыс жылдамдығын табыңдар А)5м/с
14Есептеңдер-3cos120°-tg60°cos135°.sin225° `В)3-2√3
-3cos2п3.tgп32cosп4.sin3п4 Д)1,5√3Өрнекті ықшамдаңдар
1-2sin∝.cos∝(sin∝-cos∝)2 А) 1 (tg∝-cgt∝)2-(tg∝+cgt∝)2 D)-4
tan∝-cot∝sin2∝-cos2∝.sin∝cos∝ А)1
Есептеңдер
arcsin(-12) A)-30° arccos(-12) A) 120°18)Арифметикалық прогрессия а1=6 а10=33 болса, s50-? d-? A) d-3 405
Арифметикалық прогрессия a1=3 a2=7 s7-? 105
19 Геометриялық прогрессия b1=4 g=3 s5-? A)484
Геометриялық прогрессия b3=18 b5=162 b6 A)486
20)Үш жұмысшы бір жүмысты 8 кунде бітіреді. Бірінші және екінші жұмысшы осы жұмысты сәйкесінше 48 және16 кунде бітіретін болса онда үшінші жұмысшы берілген жұмысты неше күнде бітірер еді?
А) 24күн
Қанат пен Марат спорттың жүгіру түрімен айналысады. Қанаттың жылдамдығы Мараттың жылдамдығынан 3км/сағатқа кем. Марат белгілі ара қашықтықты 2 сағатта,Қанат 2,5 сағатта жүгіріп өтсе, арақашықтық неге тең?
А)30 км
10-СЫНЫП емтихан жұмысы
1)Функцияның анықталу облысын табыңдар:
У = хх-1 У =5х-5 ( х > 1, х < 1) B А) (5:∞) В
2)Функцияның туындысын табыңдар:
У=х3+3х2+х-8 У=(2-3х)/х
А) 3х2+6х+1 В) А) -2/х2 В)
У =е3sinх у=е-cos3хА)3cosхе3sinх А)3sin3хе-cos3х3) Теңдеуді шешіңдер:
cos5х·cosх=cos4х А)п5к: к € Z sin5x+sinx=2sin3x А)пк: к € Z
sin4х-1=0 А)п8+п2к ; : к € Z cos(х-п6 )=√32 ±п6+п6+2пк ; к € Z х+2=х А)2 2х-1=х-2 А)5
4)Теңсіздікті шешіңдер:
х2-5х-50<0 А)-5;10) 5х2+9х-2<0 А) (-2
cosх<-12 (2п3+2пк;4п3+2пк; к∈Z) sinх>12 (п6+2пк;5п6+2пк; к∈Z)
5)Функцияның жұп-тақтығын анықтаңдар
у=хх2-4 у=-2х2А)Тақ А) Жұп
6) Функцияның периодын табыңдар:
У =sin(х+1) А)2п у=cos(х+2) А)2п
7)Функцияның туындысын табыңдар
у=15х3+5 у=2х-3хА) у= - 35х4 А)-2х2у=sin2хcos2х А)2cos4х у=(sinп2-2х)3 А)-6(1-2х)2 8) у=cos3хфункциясы туындысының х=п6 болғандағы мәнін табыңдар
А) -3
у=ctg(п4-х) функциясы туындысының х=-п4 болғандағы мәнін табыңдар А) 1
9)у=х5+5х функцияның а) критик нүктелерін б) минимум нүктесін және максимум нүктесін табыңдар А) а) х1=-5 , х2=5 х3 =0, б)х2=хміп х1= хмаху=-х-1х функцияның а) критик нүктелерін б) минимум нүктесін және максимум нүктесін табыңдар А) а) х1=-1 ,х2=1 б)х1=хміп х2= хмах10) у=cos4х-1 фунуциясының графигіне М0(п4;-2) нү.ктеден жүргізілген жанама теңдеуін жазыңдар А) у=-2
у=cos2х+2 фунуциясының графигіне М0(п2;1) нү.ктеден жүргізілген жанама теңдеуін жазыңдар А) у=1
11) у= х2-5х+6 функцияның а)нөлдерін б) өсу в) кему аралығын анықтаңдар
А) а)-2;4 б)(-∞;1) в) (1;∞)
у=-х2+2х+8 функцияның а) нөлдерін в) өсу в) кему аралығын анықтаңдар А) а)2;3 б)(2,5 ;∞) в) (-∞;2,5)
12) х(t) = 2t2+3 заңы бойынша түзусызықты қозғалған дененің t=2сек кезіндегі қозғалыс жылдамдығын табыңдар А)8м/с
х(t) = 15t2+6 t заңы бойынша түзусызықты қозғалған дененің t=1сек кезіндегі қозғалыс жылдамдығын табыңдар А)36м/с
13) х(t) = 3t2+3t+1 заңы бойынша түзусызықты қозғалған дененің t=2сек кезіндегі қозғалыс жылдамдығын табыңдар А)7м/с
х(t) = 2t2+х+6 заңы бойынша түзусызықты қозғалған дененің t=2сек кезіндегі қозғалыс жылдамдығын табыңдар А)5м/с
14Есептеңдер-3cos120°-tg60°cos135°.sin225° `В)3-2√3
-3cos2п3.tgп32cosп4.sin3п4 Д)1,5√3Өрнекті ықшамдаңдар
1-2sin∝.cos∝(sin∝-cos∝)2 А) 1 (tg∝-cgt∝)2-(tg∝+cgt∝)2 D)-4
tan∝-cot∝sin2∝-cos2∝.sin∝cos∝ А)1
Есептеңдер
arcsin(-12) A)-30° arccos(-12) A) 120°18)Арифметикалық прогрессия а1=6 а10=33 болса, s50-? d-? A) d-3 405
Арифметикалық прогрессия a1=3 a2=7 s7-? 105
19 Геометриялық прогрессия b1=4 g=3 s5-? A)484
Геометриялық прогрессия b3=18 b5=162 b6 A)486
20)Үш жұмысшы бір жүмысты 8 кунде бітіреді. Бірінші және екінші жұмысшы осы жұмысты сәйкесінше 48 және16 кунде бітіретін болса онда үшінші жұмысшы берілген жұмысты неше күнде бітірер еді?
А) 24күн
Қанат пен Марат спорттың жүгіру түрімен айналысады. Қанаттың жылдамдығы Мараттың жылдамдығынан 3км/сағатқа кем. Марат белгілі ара қашықтықты 2 сағатта,Қанат 2,5 сағатта жүгіріп өтсе, арақашықтық неге тең?
А)30 км

Приложенные файлы

  • docx 281956
    Размер файла: 450 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий